Genealogie

Genealogie familie Bakkenes

75.00

Bakkenes, een studie over ontstaan, verspreiding en genealogie van deze Nederlandse familienaam.

Uitgegeven in eigen beheer, 2006. Geschreven samen met Wim Bakkenes, naar aanleiding van uitgebreid archief- en bronnenonderzoek. Een 600 pagina’s tellend magnum opus over de familie(s) Bakkenes. Aan de orde komen onder meer de geslachten Bakkenes, Van Backenes, Van Bakenesse, Geltsack van Bakenesse etc. Ook de familie Persijn van Waterland wordt behandeld, waar het Haarlemse geslacht Van Bakenes volgens de overlevering uit voortkwam. Het boek beslaat de periode ca. 1080-2006 en bevat vele foto’s, afbeeldingen en scans van originele documenten. Het boek kreeg verscheidene positieve recensies in genealogische vakbladen.